Dataskyddsförordningen/GDPR

Dataskyddsförordningen (GDPR, The General Data Protection Regulation) gäller i hela EU och har till syfte att skapa en enhetlig och likvärdig nivå för skyddet av personuppgifter så att det fria flödet av uppgifter inom Europa inte hindras. 

Vi på Jahwa värnar omdin integritet. De personuppgifter du lämnar ifrån dig till oss kan komma att användas av Jahwa Fikaservice AB för egen kommunikation och marknadsföring som exempelvis inbjudningar till egna event och seminarier, nyhetsbrev och tävlingar. Kommunikation sker i form av tryckta utskick och digitala utskick via e-post och notifikationer via SMS och olika plattformar som Facebook, Linkedin, m.m. De personuppgifter vi samlar in säljs aldrig vidare till tredje part.
 
Enligt dataskyddsförordningen har du som person rätt till följande:
Få tillgång till dina personuppgifter.
Få felaktiga personuppgifter rättade.
Få dina personuppgifter raderade.
Invända mot att personuppgifterna används för direktmarknadsföring.
Invända mot att personuppgifterna används för automatiserat beslutsfattande och profilering.
Flytta personuppgifterna (dataportabilitet).
 
Du har även rätt att begära korrigering, blockering eller borttagning av dina personuppgifter. Om så önskas.
Vid begäran av borttagning av personuppgifter sker detta inom 3 månader.
Enligt gällande lagar och regler har du rätt att utan kostnad efterfråga ett s.k. registerutdrag innehållandes de personuppgifter vi innehar och behandlar om dig.
 
För mer information om dataskyddsförordningen, se datainspektionens hemsida: https://www.datainspektionen.se/dataskyddsreformen